Spiga

Як розрахувати повернення інвестицій ROI для PPC-кампанії. Калькулятор ROI

ROI - Return On Investment – повернення інвестицій. Співвідношення середнього збільшення прибутку до об’єму інвестицій.

Термін окупності інвестицій – метод оцінки інвестиційних проектів, коли найважливішим критерієм прийнятності вважається тривалість періоду, протягом якого окупаються первинні витрати.

При цьому вважається, що всі наступні доходи являють собою чистий прибуток.

Також існує ряд методів розрахунку ефективності інвестицій. В їх основі лежить розрахунок періоду окупності витрат.


Є кілька варіантів розрахунку ROI:

Варіант 1.

ROI = ((дохід від кампанії - витрати / витрати) х 100%


Варіант 2.

ROI = [Вклад] / [Вартість]*100

Для розрахунку вкладу в PPC кампанії:

[Середній прибуток від продажу] X [Розрахункову кількість переходів]) - [Витрати на PPC]


Щоб більш повною мірою продемонструвати, давайте візьмемо наступний приклад:


Щомісячні витрати PPC: 1500

Середній прибуток за Продаж: 50

Кількість переходів (продаж) у місяць: 75


і таким чином внесок у PPC кампанії:


(50 x 75) - 1500 = 2,250 (50 х 75) - 1500 = 2250


і рентабельність інвестицій буде:


2250 / 1500*100 = 150%


Калькулятор ROI Pay Per Click ROI Calculator

Калькулятор ROI i-mark.ru

Джерело Calculate-the-Return-on-Investment-ROI-for-PPC-Campaigns

Джерело Веб-аналитика 2.0. Анализ эффективности комплексного интернет-маркетинга в новых условиях

0 коммент.:

Дописати коментар