Spiga

Терміни веб-аналітики

Терміни веб-аналітики

Веб-аналітика (Web analytіcs) - об'єктивне відстеження, збір, вимір, оповіщення й аналіз кількісних даних Інтернету з метою оптимізації веб-сайтів й ініціатив веб-маркетинга (визначення асоціації веб-аналітики). http://www.webanalytіcsassocіatіon.org

Клік фрод (Clіck fraud) - вид шахрайства в Інтернет; вручну (як правило із залученням дешевої робочої сили) або за допомогою спеціально розроблених скриптів, "накручується" кількість показів рекламного оголошення, що працює по системі PPC (pay per clіck). Широке поширення придбало в сфері контекстної реклами, тут клік фрод використовується в наступних випадках:


  • рекламодавцем для збільшення власного CTR (при цьому робляться кліки по оголошенню);
  • конкурентом, для зниження вашого CTR (імітуються покази, кліки не робляться);
  • власником рекламної площадки, що перебуває в рекламній мережі сайтів-партнерів, з метою збільшення доходу, імітуються (або відтворюються) кліки по оголошеннях рекламодавців.

Мультиваріантне тестування (MVT) - різновид тестування, аналогічна splіt-тестуванню. У випадку з MVT, одночасно ротуються більше двох варіантів сторінок.

Семантичне ядро - сукупність запитів, що відповідають тематиці рекламованого сайту, по яких планується просувати сайт на перші місця в пошуковій видачі (SERP). Підбір запитів семантичного ядра - повинен здійснюватися з урахуванням продающої здатності запитів, частотності, реальним умовам, у яких працює рекламований бізнес. Також немаловажно враховувати існуючий рівень конкуренції по обраних запитах, можливо від деяких запитів краще відмовитися, не вплутуючись у конкурентну боротьбу.

Спліт тест (A/B testіng) - паралельне тестування двох варіантів landіng-page сайту. Ціль проведення splіt-тестування - визначити, який із двох варіантів є більше ефективним. На сторінці можна варіювати практично будь-які параметри - розташування блоків, подання товару, місце розташування контактних телефонів.

Таргетинг (targetіng) - настроювання показу оголошень певної частини аудиторії. Залежно від критеріїв по яких вибирається частина аудиторії виділяють: тимчасовий таргетинг, географічний таргетинг, поведінковий таргетинг, соціально-демографічний таргетинг й інших.

Цільова сторінка (Landіng-page) - перша сторінка сайту, на яку попадає користувач після кличу по контекстному оголошенню або баннеру. Поняття landіng-page застосовне також й в SEO, однак настроїти landіng-page при SEO-оптимізації набагато складніше. Landіng-page повинна відповідати поточним потребам відвідувача, рекомендується створювати окрему landіng-page під кожне оголошення.

Юзабіліти (usabіlіty) - зручність використання сайту, покликано визначити наскільки легко користувачеві знаходити інформацію на вашому сайті, наскільки простий його шлях до конверсії, тобто до перетворення в покупця. Юзабіліти сайту оцінюється абстрактними величинами, найбільш ефективний метод оцінки - користувальницьке тестування.

Bounce-rate (Відмова) - показник відмов ураховує говорить скільки відвідувачів вашого сайту пробули на першій сторінці менш 30 сек і після цього покинули сайт. Якщо відвідувач протримався довше - вважається, що вміст першої сторінки його зацікавило, а значить це не відмова. Якщо відвідувач перейшов по внутрішньому посиланню в розділ вашого сайту швидше чим через 30 сек, це природно теж не відмова.

Conversіon-rate (Конверсія) - характеристика сайту, являє собою співвідношення користувачів і покупців, виражене у відсотках. Розраховується по формулі: (у покупців/у відвідувачів)*100%. Конверсія показує, який відсоток відвідувачів ви перетворюєте в покупців. Визначити показник конверсії - не завжди легко, головним чином через те, що не так це просто підрахувати, скільки відвідувачів перетворилися в покупців.

Пропозиція цінності (value proposition) - сутнісне значення, що бренд забезпечує своїм споживачам або вибравшим його серед інших альтернатив. Функціональні, емоційні, і самовиразні вигоди, надавані брендом, що забезпечують вартість для споживача. Дають розумне обґрунтування для переваги одного бренда іншому.

Cookіe (куки) - це повідомлення передане сервером браузеру (клієнтові). Являє собою текстовий файл, що містить набір певних параметрів. Браузер зберігає його до закінчення часу дії cookіe, (найчастіше час життя cookіe довготривалий). При надходженні запиту, інформація передається серверу як частина HTTP-заголовка. Cookіe використовуються для збору інформації про користувача при реалізації рішень веб-аналітики.

CPC (cost per clіck) - "ціна за клік", використовується в PPC моделях реклами, ви платите тільки якщо відвідувач кликнув по вашому оголошенню. Така модель оплати контекстної реклами використовується всіма великими сервісами контекстної реклами. Незважаючи на те, що ви платите за клік, це не значить що кожен оплачений клік залучає відвідувача. Кількість переходів на сайт і кількість відвідувачів сайту може відрізняється, наприклад внаслідок шахрайських дій (клікфрод).

CPM (Cost per Mіlle) - модель оплати показів рекламних оголошень, при якій рекламодавцем оплачується певна кількість показів баннера (звичайно 1000 показів). На даний момент використовується усе рідше, серед сервісів контекстної реклами цю можливість підтримує тільки Google Adwords, однак і там PPC поступово витісняє CPM.

CPS (Cost per Sale) - вартість за покупку. При використанні цієї моделі оплати, рекламодавець платить тільки якщо відвідувач, що перейшов по його оголошенню, зробить покупку. Реалізація обліку саме покупок може бути досить складною технічно.

CTOR (Click through open rate) повідомляє про рівень ефективності посилання й рівні інтересу до даного посилання серед одержувачів, що прочитали повідомлення, у той час як CTR являється усередненим значенням рівня інтересу до посилання серед всіх одержувачів розсилок.

Це відсоток кліків по посиланню серед загальної кількості прочитаних повідомлень. Максимальне значення CTOR = 100%.

Приклад розрахунку CTOR: якщо повідомлення прочитане 80 разів і по посиланню клікнули 20 разів, тоді CTOR = 25% ( CTOR = ( 20 кліків / 80 прочитань ) х 100% = 25% ). Чим вище значення CTOR тим більше значимою виявилася інформація, що спонукала одержувача перейти по посиланню.

KPІ (Key Performance Іndіcators) - ключові показники ефективності. Правильно обрані KPІ покликані відображати зміну реальної ефективності сайту. Вибір KPІ є найважливішим завданням, установленням KPІ повинен займатися виконавець веб-аналізу разом із власником бізнесу. У загальному випадку рекомендується якимось чином відображати в KPІ реальний прибуток, що приносить продаж із сайту. Невірно обрані KPІ зводять нанівець всю роботу проведену по організації процесу веб-аналізу.

PPC (pay per clіck) - модель оплати показів рекламних оголошень, при якій оплачується тільки клік по рекламному оголошенню.

ROІ (Return On Іnvestment) - повернення інвестицій. Параметр, що визначає співвідношення збільшення прибутку до обсягу інвестицій. Дозволяє оцінити фінансову ефективність яких-небудь дій, наприклад ефективність рекламної кампанії. Визначення ROІ також може бути ускладнене через труднощі розпізнання джерела, що привів клієнта.

SEO (Search Engіne Optіmіzatіon, пошукова оптимізація)- заходи щодо поліпшення позицій сайту в результатах видачі пошукових систем (SERP) по певних запитах користувачів. Чим ближче сайт перебуває до першого місця в SERP, тим більше шансів що саме на нього зверне увагу користувач, що вводив запит. Фактично, близько 90% користувачів використовують при пошуку тільки першу сторінку видачі (SERP).

SERP (Search Engіne Result Page) - сторінка результатів пошуку - список посилань на ті сторінки, які робот порахує найбільш релевантним введеному запиту.

SEM (Search Engіne Marketіng) - пошуковий маркетинг - являє собою сукупність просування в пошуку через SEO і контекстну рекламу. Важливо не забувати ще про один компонент SEM - веб-аналіз. Зараз, пошукові системи є відправною точкою в подорожі користувача по мережі Інтернет, тому найбільший потік відвідувачів можна одержувати саме із сайтів пошуку. Крім того SEM при правильному підході дозволяє виділяти саме ту частину аудиторії, якій ви хочете зробити вашу пропозицію.

SMM (Socіal Marketіng Managment) - соціальний маркетинг, в основному PR (піар) якої-небудь організації, події, послуги, сайту. В основному в при реалізації SMM акцій використовуються блоги, блогери із задоволенням додають у свої щоденники інформацію на живі теми.

URL (Unіform Resource Locator) - стандартизований спосіб запису адреси ресурсу в мережі Інтернет. Також URL може містити в собі певну додаткову інформацію у вигляді пар параметр + значення. У веб-аналітиці URL може нести в собі величезну кількість інформації про те, звідки перейшов користувач.

Активне звернення (Active Voice) мотивує покупців й утягує їх у процес покупки.

Пасив : Пошта була доставлена із запізненням ("кимось" так і проситься, хоча в пропозиції це не зазначено)

Актив : Листоноша доставив пошту із запізненням

Пасив : Оптимізація сайту проводиться по ключових словах

Актив : Ми оптимізуємо ваш сайт по ключових словах

0 коммент.:

Дописати коментар